Indbydelse til Distancesejladsen
Lørdag d. 27. oktober
Startgebyr 50,- Kr.
Banen er en SSK specialitet
Brassø - rundt om Alø - og retur til klubben
Start tilstræbes kl. 10.00
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 25. oktober
Før sejladsen er bureauet åbent fra 9.00 til 9.30