Danmarks smukkest beliggende sejlklub      
 

Klubben er en hyggelig lille sejlklub, hvor vi nyder sejlerlivets mange glæder på Silkeborgsøerne.
Vi byder velkommen til enkeltpersoner, voksne som børn og familier.


Klik på et af menupunkterne eller rul ned for at se mere om klubben

BLIV MEDLEM INDMELDELSE SEJLERSKOLE UNGDOMSAFD.
SEJLADSAFD.  HAVNEN STØTTEMEDLEMMER KONTINGENTBET.
KLUBBENS HISTORIE FIND KLUBBEN    

Bliv medlem af klubben
Aktivt medlemskab giver adgang til:

Klubbens lokaler Hattenæs 2C, Silkeborg
Leje af bådplads
Sejlerskole for voksne
Sejlundervisning for børn

Leje af klubbens både
Deltage i klubbens ugentlige kapsejlads
Deltage i klubbens øvrige kapsejladser
Deltage i klubbens sejlerkurser arrangeret af Sejlerskolen
Deltage i klubbens arrangementer til vands og lands. Se "Nyt"

Du kan frit lægge til ved mange broer i søområdet
 

Indmeldelse
Du indmelder dig i klubben via menupunktet "Medlemsservice". Her kan du oprette dig som medlem og betale indmeldelse med dankort.


Betaling af kontingent
Årligt
kontingent betales via hjemmesiden på "Medlemsservice". Du modtager en mail om, at det nu er tid for kontingentbetaling. Du går selv ind på "Medlemsservice" og betaler med dankort.


Havnen

Som medlem af Silkeborg Sejlklub kan du få bådplads i havnen.
Vi har både- og jollepladser i forskellige prisniveauer afhængig af bådens størrelse.
Ved venteliste er det det aktive medlems anciennitet, der afgør, hvornår du får tildelt en bådplads. Du henvender dig til havnemesteren om, hvilken båd du ønsker plads til. 
Se
mere under menupunktet "Havnen".

Sejlerskolen 
Klubben tilbyder en hel sejleruddannelse, med to sæsoners praktik i klubbens øvelsesbåde og dertil et teoretisk kursus, der kan afsluttes med duelighedsprøven. Ud over de faste instruktører deltager flere af klubbens erfarne sejlere som hjælpeinstruktører.

På "Sejlerskole" kan du se mere om skolens aktiviteter og uddannelsesforløb.
 


Ungdomsafdelingen


Glade ungdomssejlere
I ungdomsafdelingen lærer børn mellem 8 – 15 år at sejle. Det første år låner ungdomssejlerne en jolle af klubben. Det efterfølgende år er det muligt at leje en jolle.
Vores trænere er selv erfarne sejlere og sørger for en tryg og god introduktion til en verden fuld af oplevelser, sjov og udfordringer.
Kontakt formanden for ungdomsafdelingen for mere information på menupunktet "Kontakt".

Sejladsafdelingen

Sejladsafdelingen afholder ugentlige træningssejladser for kølbåde.
Desuden afholdes der hvert år  4-5 kapsejladser over én eller to dage.

Støttemedlemmer
Disse medlemsskaber er for f. eks. tidligere medlemmer, som en gang imellem gerne vil besøge klubben. Andre, som gerne vil støtte den økonomisk, kan også melde sig ind som støttemedlem.
Har du ønske om at støtte klubben, kan vi tilbyde følgende:

    Passivt medlemskab:

  For medlemmer som kun kommer i klubben en gang imellem og som kun en gang imellem deltager i sejlklubbens aktiviteter.
Medlemskabet henvender sig til tidligere aktive medlemmer og personer som blot ønsker at støtte klubben.
Oparbejdet anciennitet og indskud til bådplads mistes ved dette medlemsskab.
Giver ikke stemmeret.

    Hvilende medlemsskab:

  For medlemmer som kun kommer i klubben en gang imellem og som kun en gang imellem deltagere sejlklubbens aktiviteter.
Medlemskabet henvender sig til tidligere aktive medlemmer.
Oparbejdet anciennitet og indskud til bådplads bevares ved dette medlemsskab.
Giver ikke stemmeret.

   Æresmedlemsskab:

  Som for aktivt medlemsskab, men er kun for de af klubben udnævnte æresmedlemmer.

Klubbens historie

Plakette fra 1887. Foto: Jørn Kjems Klubbens historie går tilbage til året 1887, hvorfra der findes et fysisk bevis for klubbens eksistens.
Du kan se mere om klubbens historie i kort udgave her.
En længere udgave, der blev udgivet ved klubbens 125 års jubilæum i 2012, kan ses
her.
Vil du se historiske billeder, så klik på plaketten.


Her ligger Silkeborg Sejlklub. Vejen ned til klubben fra Sejsvej er en lille grusvej